11. svi 2008.

Pobjeda


Iznenadili smo ih. To nije bila bitka već pokolj. Berlin je jedan od najjačih Tersudanskih brodova. Te krstarice i razarači nisu bili dorasli našim topovima. Prvom salvom smo uništili dvije krstarice i jednog razarača. Naša naredba je bila jednostavna. Uništiti opskrbnu postaju i demonstrirati moć Ikar klase. Dok sam davao naredbu da sve topove i torpeda okrenemo prema postaji Ikarijanski razarači su učinili nešto neočekivano. Dva preostala njihova razarača su krenula direktno na nas dok su preostale krstarice i opskrbni brodovi dali u panični bijeg.
Konsu se nasmijao:- Hrabro ali ludo. Da pucam kapetane ili da ih lovci unište?
-Ne. Dopusti im da se zabiju direktno u nas. Da baš vidimo koliko je jak taj štit.
-Da kapetane.
Zapovijedao sam u mnogo bitaka ali ovo ne bih mogao nazvati bitkom. Ova demonstracija moći me je zabrinjavala. Zar je ovo put ratnika? Gostiti se na ovakvom protivniku. Na licima posade nisam vidio čak ni strah prije bitke. Bili su tako samouvjereni.
U isto vrijeme oba su se razarača zabila u nas. Udar je bio mizeran. Blago podrhtavanje. Čak niti jedna konzola nije pregorjela. Preživjeli protivnički brodovi su skočili. Postaja je bila bespomoćna. Dao sam naredbu da ju naciljaju s svim što imamo.
-Neprijatelj lansira spasilačke kapsule. Da dam naredbu da ih lovci unište? Konsu me pogledao. Znao je dobro da nisam nikada dao naredbu da pucamo na kapsule.
-Ne. Pusti ih!
Nakon jedne minute dao sam naredbu za paljbu. Jedna salva bila je dovoljna da uništi postaju. Eksplozija je bila golema. Postaja je bila skoro 4 kilometra u promjeru i skoro dvostruko veća od nas. Udarni val je bio zanemariv.
Povučimo se u naš prostor.
-Ivane što misliš? Nije loš brod?
-Mislim da je ovo početak jednoga lijepoga prijateljstva.
Moj prvi časnik uvijek je bio za šalu. Nasmijao sam se. Dok smo ulazili u hiperspace pitao sam se kakav će biti Ikarijanski odgovor. Bezuvjetna predaja ili nešto drugo. S njihovim resursima naše snage će ponovo spremne za opći rat za zauzimanje galaksije. Ako Liga Galaksije nešto pokuša Berlin je danas demonstrirao svoju nadmoć. Nove rase će stati na stranu Terre i Vasude. Ovaj rat nećemo izgubiti kao prošla dva. Iako nisam odobravao ovakav početak rata znao sam da je nužan. Ako se Liga ne umiješa Tersudansko Carstvo se udvostručava. Ako intervenira i pokuša nas spriječiti novi rat je na pomolu. Rat dostojan ratnika. Treći Galaktički.

Autor: Ilija Zorić

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.