20. pro 2006.

Zasto ne posećujemo Zemlju

"Baš mi se ide na Zemlju!"

"Da, šteta što nam je nedostupna!"

"Kako to misliš, nedostupna? Zar na Zemlji ne žive inteligentna bića?"

"Tačno je, ali još uvek je nemoguće stupiti u kontakt sa njima."

"Zar? Odavde se čini da imaju prilično fino razvijenu civilizaciju."

"Imaju, ali još uvek ih zanima samo novac. Čemu služi kontakt sa tuđinskom inteligencijom ukoliko nećemo diskutovati o Bogu i besmrtnosti duše?"

Autor: Ranko Trifković

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.